Tinh bột nghệ

800,000

Tinh bột nghệ có hàm lượng curcumin cao, tôt chó sức khỏe mà bạn có thể sử dụng hằng ngày.

Tinh bột nghệHũ 100 g     100,000
Túi 300g     300,000
Túi 500g     450,000
Túi 1kg     800,000