Muôi kim giao

70,000

Những chiếc muôi kim giao bền, nhẹ, mầu sắc sang trọng với khả năng phát hiện chất độc, không bị mọt, không bị mốc.

Muôi xào kim giaoCái        70.000
Muôi xới kim giaoCái        70.000