Đũa ăn kim giao

7,000

Đũa kim giao với đặc điểm không bị mối mọt, luôn an toàn với sức khoẻ, có thể phát hiện các độc tố có trong thực phẩm.

Đũa ăn kim giao (đầu vuông)Đôi          5.300 9.000
Đũa tròn kim giao (Đầu tròn)Đôi          5.300 7.000