Bột tam thất

2,000,000

Bột tam thất là một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khoẻ với nhiều công dụng nổi bật.

Bột tam thất (loại 5 củ) Túi 0.5 kg giá: 1.050.000 đ
Bột tam thất (loại 5 củ) Túi 1kg giá:  2.000.000